FACULTY OF HINDI AND SANSKRIT
MRS KSH BROJESHWORI DEVI, MA (Hindi), BEd, (Asst Master in Hindi)
MR N GUNACHANDRA SINGH, MA (Hindi), BEd, M Phil (Asst Master in Hindi)