FACULTY OF HINDI AND SANSKRIT
MRS KSH BROJESHWORI DEVI, MA (Hindi), BEd, (TGT in Hindi)
MR N GUNACHANDRA SINGH, MA (Hindi), BEd, M Phil (TGT in Hindi)